Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2019

oobliviate
0370 6c31
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
oobliviate
1314 6f3a 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoll oll
oobliviate
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viaoll oll

moxis:

job interview: we need HAPPY, MOTIVATED people!!

my depressed ass:

oobliviate
4545 989c 500
Reposted fromgaf gaf viaoll oll
oobliviate
4430 0216 500
Reposted fromgrobson grobson viaoll oll
oobliviate
5977 38ee 500
Reposted fromteijakool teijakool viaoll oll
oobliviate
7668 f5dd
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll

February 10 2019

oobliviate
8283 574b
Reposted fromhardkorwey hardkorwey vialonelygirl15 lonelygirl15
oobliviate
Kto nie ma pięćdziesięciu własnych książek, jest człowiekiem niedocywilizowanym. 
— Marian Hemar
Reposted fromobliviate obliviate vialonelygirl15 lonelygirl15
oobliviate
5764 57b0
Reposted frommisza misza vialonelygirl15 lonelygirl15
oobliviate
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
3044 1a28
Reposted fromLittleJack LittleJack vialonelygirl15 lonelygirl15
oobliviate
oobliviate
7179 22ed
Reposted fromkjuik kjuik vialonelygirl15 lonelygirl15
oobliviate
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelygirl15 lonelygirl15
oobliviate
7111 1f30
Reposted fromGroddjuret Groddjuret vialonelygirl15 lonelygirl15
oobliviate
9160 fd90
Reposted fromglasswicc glasswicc vialonelygirl15 lonelygirl15
oobliviate
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka vialonelygirl15 lonelygirl15
oobliviate
Everett, który zmarł młodo, był przekonany do swej teorii do tego stopnia, że nie dbał o zdrowie i nie hamował nałogów, wierząc, że po śmierci i tak będzie żył w którymś z równoległych światów.
http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/efekt-mandeli-dowod-na-rownolegla-rzeczywistosc/49mrn9
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl