Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

oobliviate
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer vialonelygirl15 lonelygirl15
oobliviate
Sztukę uprawia się w pierwszej osobie, w imieniu własnego 'ja' i niczego więcej.  Aby jednak dotrzeć do owego 'ja' trzeba odważyć się zaistnieć.
http://evidence.soup.io
Reposted fromnirvitii nirvitii
oobliviate
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii
oobliviate
Anonim z Krakowa
"amomimowomoniwowo to możesz wszystko. nawet placek i lotnisko"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianirvitii nirvitii
oobliviate
umierałem zbyt wiele razy.
wierząc i czekając.

     
— Charles Bukowski
oobliviate
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt'
Reposted fromnirvitii nirvitii
oobliviate
Jak to się stało, żeśmy się zaczęli
w to bawić? W te igraszki słów? W te kalambury,
przejęzyczenia, odwrócenia sensu,
W tę lingwistyczną poezję?
— Barańczak
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 vianirvitii nirvitii
oobliviate
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
oobliviate
W ogóle: nuda, wzrastająca samotność, demoralizacja, próżniactwo, lektury i... czekanie, czekanie, czekanie!
— Gombrowicz
Reposted fromnirvitii nirvitii
oobliviate
wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. budzik rozsypał się w proch, "czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. czas przestał istnieć, literatura ocalała.
— jerzy pilch
oobliviate
A potem sam się znajdzie powód, 
by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby wracać.
— A.Andrus "Popisuchy"
Reposted fromnirvitii nirvitii viamhsa mhsa
oobliviate
Reposted from4777727772 4777727772 viamhsa mhsa
oobliviate
3656 8473
Reposted fromdelain delain viamhsa mhsa
oobliviate
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viamhsa mhsa
oobliviate
 Najgorsza jest chwila, gdy zdaje się nam, że już po sprawie. Ale wszystko wraca i za każdym razem zapiera nam dech. 
— Grey's Anatomy
Reposted fromsafeway safeway
oobliviate
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromsafeway safeway
oobliviate
Wiesz, ja tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsafeway safeway
oobliviate

February 09 2019

8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viaM-M M-M

February 08 2019

oobliviate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl