Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

2338 51ef 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
4824 2be6 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
4817 0fd3 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
4815 e2f9 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
oobliviate
3303 ccbc
Reposted fromnezavisan nezavisan vianyaako nyaako
oobliviate
4565 37e2 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 vianyaako nyaako
oobliviate
oobliviate
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax vianyaako nyaako
Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianyaako nyaako
1206 c3e2 500
Reposted fromfinnglas finnglas vianyaako nyaako

January 14 2018

oobliviate
6555 5e28 500
Reposted fromnyaako nyaako viaoll oll
9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viaoll oll
5450 363d 500
Reposted fromclandestine-ness clandestine-ness viaoll oll
oobliviate
4564 399a 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaoll oll
oobliviate
1848 c7d1 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaoll oll
oobliviate
4245 f401
Reposted fromhissyfit hissyfit viaoll oll
oobliviate
7956 0ed8 500
Reposted frommeem meem viaoll oll
oobliviate
2258 91f4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaoll oll
oobliviate
5360 a3a7 500
Reposted fromoll oll
oobliviate
5361 ee5c 500
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl