Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viamyu myu
oobliviate
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viamyu myu
oobliviate
Reposted fromDeva Deva viamyu myu
oobliviate
0110 be15 500

Jacek Dukaj, Król bólu
Reposted fromforhwon forhwon viamyu myu
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamyu myu
oobliviate
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamyu myu
oobliviate
2339 21f5 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viamyu myu
oobliviate
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyu myu
oobliviate
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viamyu myu
oobliviate
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viamyu myu

July 05 2017

oobliviate
8942 27a3 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
oobliviate
7980 0e2f 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 18 2017

oobliviate
9043 d0e8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
oobliviate
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
oobliviate
8109 9f82
Reposted frompieprzycto pieprzycto
oobliviate
Posiadam tyle, a wszystko pochłania uczucie dla niej. Posiadam tyle, a bez niej wszystko mi jest niczym.
— Johann Wolfgang von Goethe - Cierpienia młodego Wertera
Reposted frompieprzycto pieprzycto
oobliviate
6885 85ea
Reposted frompieprzycto pieprzycto

June 17 2017

oobliviate
0995 e860
Reposted fromscorpix scorpix viacatherineee catherineee
oobliviate
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacatherineee catherineee

June 12 2017

oobliviate
0793 cf7b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl