Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

oobliviate
1025 be89
Reposted fromsoupdujour soupdujour viadontforgot dontforgot
oobliviate
9479 5a4b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgot dontforgot
oobliviate
Reposted frompanimruk panimruk viadontforgot dontforgot
oobliviate
9096 b7b5 500
Reposted fromoll oll viadontforgot dontforgot
oobliviate
8514 3928
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viadontforgot dontforgot
oobliviate
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viadontforgot dontforgot
oobliviate
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viadontforgot dontforgot
oobliviate
4359 49e5
Reposted fromataszka ataszka viadontforgot dontforgot
3208 b0e9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadontforgot dontforgot
oobliviate
3637 0e46 500
Reposted frompffft pffft viadontforgot dontforgot
oobliviate
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viadontforgot dontforgot
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viadontforgot dontforgot
oobliviate
3616 b9e6
Reposted fromfungi fungi viadontforgot dontforgot
oobliviate
4755 465c 500
prosta historia o moim studiowaniu
Reposted fromdontforgot dontforgot
oobliviate
0631 3865
Reposted fromfungi fungi viadontforgot dontforgot
2992 4edd 500

eartheld:

mostly nature
oobliviate
Reposted fromredsth redsth viadontforgot dontforgot
oobliviate
oobliviate
6329 59a4 500
Poradnik pozytywnego myślenia
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic via13-days 13-days
oobliviate
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl