Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

oobliviate
oobliviate
9411 5d98
Reposted fromShini Shini vianewnightmare newnightmare
oobliviate
Reposted fromhysterie hysterie vianewnightmare newnightmare

September 12 2017

oobliviate
To znowu wróciło, ale przyjebało mi w mordę dużo mocniej niż zazwyczaj .
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaimpulsivee impulsivee
oobliviate
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaimpulsivee impulsivee
oobliviate
oobliviate
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaimpulsivee impulsivee
oobliviate
To taki stan, że idziesz ulicą i modlisz się, żeby ktoś w Ciebie wjechał.
— S
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaimpulsivee impulsivee
oobliviate
4487 0191 500
"Ości" 1
Nikt nie ma pojęcia z jakim obrzydzeniem patrzę codziennie w lustro. Nikt nie ma pojęcia jak nienawidzę swojego ciała. Nikt nie wie jak nienawidzę wszystko co we mnie.
— Alex. (via chude-sny)
oobliviate
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

September 01 2017

oobliviate
0137 6b07
Reposted fromzciach zciach
oobliviate
2998 8cbb 500
Reposted fromzciach zciach
oobliviate
6371 6888 500
Reposted fromaurate aurate vialaparisienne laparisienne
oobliviate
1965 3034
Reposted fromkarahippie karahippie

August 25 2017

oobliviate
1798 c924 500
Reposted fromTank Tank vialaparisienne laparisienne
oobliviate
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl